Palveluehdot

 

Energiabuusterin palvelu- ja sopimusehdot koskevat elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehdot noudattavat näihin säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä Kuluttajaviraston laatimaa ohjeistusta. 

Energiabuusteri tarjoaa liikuntapalveluita niin vedessä kuin maalla (mm. yksilöllinen uimaopetus, uimakoulut, vesitreeniohjaus, äitiysliikuntavalmennus ym.) niitä ostaville asiakkaille. Palvelut tarjotaan ohjatusti koulutetun henkilön toimesta. 

 

1. Energiabuusterin palveluihin ilmoittautuminen oikeuttaa osallistumisen kyseisen kurssin tai muun yhdessä asiakkaan kanssa sovitun palvelupaketin ajankohdan ajaksi. Ilmoittautuminen ja kurssille tai palveluihin osallistuminen on kurssi/palvelukohtainen sekä henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan osallistumisen hyväksyy huoltaja ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Kurssien (esim. uimakoulut) maksuja ei palauteta kurssin jo alettua tai peruutuksen tapahtuessa alle 48 tunnin ajalta ennen kurssin alkua. Henkilökohtaisten palvelupakettien kohdalla peruutusaika on 24 h, jolloin palvelussa sovittu tapaaminen voidaan vielä siirtää toiseen ajankohtaan. Myöhemmin, kuin 24 h ennen perutut tapaamiset lasketaan käytetyiksi. 

3. Kurssi/palvelumaksu on mahdollista palauttaa erikoistapauksissa, esim. pitkäaikainen sairaus tai loukkaantuminen (yli 1 kk) kirjallista todistusta vastaan. Kaikki keskeytetyt kurssit ja palvelupaketit sekä mahdolliset maksupalautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. 

4. Lyhytkursseilla (5 krt) ei ole mahdollista käydä kokeilukerralla. Pidemmillä kursseilla (yli 8 krt) on yksi kokeilukerta mahdollinen 10 € hintaan. Yksilöllisten palvelupakettien kohdalla ei kokeilukertoja ole. 

5. Energiabuusterista johtumattomista syistä tapahtuvat peruutukset eivät oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen. Korvaavia kertoja pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan ja tapauskohtaisesti, mutta jos korvaavaa kertaa ei saada järjestymään, osallistumismaksun palautukseen ei ole oikeutusta. Energiabuusterista johtumattomat syyt ovat esim. veden likaantuminen tai esim. luonnonilmiö. 

6. Energiabuusteri pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli kurssi/palvelu joudutaan kokonaisuudessaan perumaan, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Syy perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä kurssilla täyty.